Grønnemose Skole

Omfattende ombygning af skole med bl.a. overdækning afstor atriumgård.

Bygherre

Gladsaxe Kommune


Arkitekt

White Arkitekter A/S


Etageareal

12.000 m2

Tlf. 55 77 34 35

Mail sbn@sbning.dk

CVR nr. 78513616

Vestre Kaj 18

4700 Næstved

Staktoften 20

2950 Vedbæk