Grønnemose Skole

Omfattende ombygning af skole med bl.a. overdækning af stor atriumgård.

Bygherre

Gladsaxe Kommune


Arkitekt

White Arkitekter A/S


Etageareal

12.000 m2

Tlf. 55 77 34 35

Mail sbn@sbning.dk

CVR nr. 78513616

​Vestre Kaj 18

4700 Næstved