Alla Tin Galla

104 ungdomsboliger på Musicon i Roskilde

Bygherre

Nordkranen A/S


Arkitekt

Creo Arkitekter A/S


Etageareal

6.000 m²

Tlf. 55 77 34 35

Mail sbn@sbning.dk

CVR nr. 78513616

Vestre Kaj 18

4700 Næstved

Staktoften 20

2950 Vedbæk